JOAQUÍN BALAGUER

Joaquín Balaguer se narodil 1. září 1906. Vystudoval práva v Sorbonne a roku 1930 se stal chráněncem a pobočníkem Rafaela Trujilla. Po jeho smrti se pokoušel udržet moc co nejdéle, ale to se mu nepodařilo. Roku 1962 byly vyhlášeny volby, ve kterých zvítězil Juan Bosch. Ten bojoval proti chudobě a nezaměstnanosti, znovu se pokoušel rozdělit půdu zkonfiskovanou Trujillem. Jeho snahy a úsilí však zůstalo bez odezvy. Po sedmi měsících byl vypuzen vojenským převratem.

Znovu u moci

Vlády se v Dominikánské republice rychle střídaly. Žádná z nich však nezůstala na vedoucím postu dlouho a země spěla k občanské válce. Roku 1966 byly vyhlášeny nové volby, ve kterých zvítězil Balaguer, který se vrátil z exilu v čele pravicové skupiny Partito Reformista Social Christiano. Zvítězil i v letech 1970, 1974, 1986, 1990 a 1994. Sílily však hlasy, že výsledky voleb byly zfalšované, až je roku 1994 Peňa Goméz označil za naprostý podvod. Balaguer byl donucen vyhlásit roku 1996 nové volby, kterých se nesměl zúčastnit. Vláda však zůstalo v jeho straně, protože dokázal prosadit vítězství vlastního kandidáta.

Krize v 80. a 90. letech 20. století

Chudoba. Útrapy. Zadluženost - slova vystihující Dominikánskou republiku v tomto temném období. Mezinárodní měnový fond vytvořil program strukturálního vyrovnání, který se ale nesetkal s takovou odezvou, v jakou doufali. Přinesl stávky a násilí, protože se nesnížila už tak vysoká inflace a nezaměstnanost. Chaos zachvátil státní podniky, výroba krachovala, zdravotnictví a vzdělání byly odsunuty do pozadí zájmu.

Poslední volby

Třiadevádesátiletý, nevidomý a velice oslabený Balaguer se roku 2000 zúčastnil voleb naposledy. Neměl naději na vítězství. Již v prvním kole totiž jasně vedl Hipólito Mejía. Ostatní soupeři se po dohodě s Balaguerem vzdali, aby mohl být kandidát s největším množstvím hlasů zvolen.

Joaquín Balaguer zemřel roku 2002 a s ním skončila i jedna éra v historii Dominikánské republiky.