MALECÓN

Kdysi dávno se tato cesta lemující pobřeží rozkládala od městské brány až do přístavu. Ale to je dávná minulost. Pláž je nyní znečištěná a domy okolo jsou staré a zchátralé. V době Karnevalu se tu pořádají venkovské diskotéky. Přístav je hlídán pevností Fortaleza de San Felipe, která již dávno neslouží svému účelu. Po ukončení nájezdů pirátů začala pevnost sloužit jako věznice. V 90. letech 20. století byla rozsáhle zrekonstruována a předělána na muzeum a turistické atrakce. Vedle ní najdete železný maják vysoký 24,4m, postavený roku 1879. Uprostřed konstrukce se vine točité schodiště podpírané železnými žlutohnědými sloupy. Nahoře je železná kupole, kde se v minulosti točilo petrolejové světlo varující lodě na blízkost pobřeží. U paty majáku se dochovaly zbytky zdiva z pevnosti a kanón vítající návštěvníky Dominikánské republiky.