FOTALEZA OZAMA

Roku 1503 se v Dominikánské republice začalo budovat rozsáhlé opevnění. Mohutné hradby zvané Fortaleza Ozama byly dokončeny až o 40 let později. 20 obranných stanovišť včetně šesti bran do města strážilo tento úsek civilizace. Do dnešní doby se ale nedochovaly. Fortaleza Ozama byla největší pevností (říkalo se jí také Fortaleza de Santo Domingo). Zaujímá strategické místo při ústí řeky a z její věže Torre de Homenaje je nádherný výhled na město i na řeku.