SALTO EL LIMÓN

Vodopád Salto El Limón se stal roku 1996 Národní památkou Dominikánské republiky. Vedou k němu čtyři přístupové cesty – z vesnic Rancho Espaňol, Arroyo Surdido, El Café a El Limón. Po cestě si můžete najmout koně (bohužel i s průvodci), kteří vás dovedou až k cíli. Samozřejmě ty odvážnější a dobrodružnější povahy mohou šlapat vedle průvodce pěšky, ale předem počítejte s množstvím obtíží, které vás na cestě k Salto El Limón mohou potkat – překonávání řek, blátivé a strmé cesty (pevné boty jsou naprostou nutností). Průvodce vás dovede až k vyhlídce, ze které je nádherný rozhled po krajině. Za zmínku stojí i místní vítr, kterým je Dominikánská republika známá. Je čerstvý a osvěžující.

Dva vodopády

Název tomu nenapovídá, ale vodopády jsou fakticky dva. Ten hořejší je mnohem přitažlivější, i když atraktivnost u vodopádů Salto El Limón se měří podle průtoku vody, který se v průběhu roku mění. V různých obdobích vypadá skalní stěna jinak. V prosinci je pokryta stěnou vody, jindy padá v bílých girlandách do tůně pod ní. Po deštích může být tůňka zakalená, ale rychle se čistí, proto si vezměte s sebou plavky a osvěžte se v klidných vodách tůně.