HISTORIE DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY

Z historie Dominikánské republiky z předkolumbovské éry se toho příliš nedochovalo. Po ní je zdokumentována velice dobře, ale do roku 1492 se nedochovalo zhola nic. Archeologové se mohou pouze domnívat, jak tehdy ostrov vypadal. Nalezli pozůstatky osídlení z doby před pěti tisíci lety, ale o lidech té doby se nedochovaly žádné písemné památky. V době kamenné se stali prvními obyvateli oblasti, dnes známé jako Dominikánská republika, Ciboneyové ( ciba=kámen, igney=člověk). Přišli sem z míst, kde se dnes nalézá Florida. Poté se tu vystřídalo několik osidlovacích vln z Venezuely. V 11. století se tu objevili Tainové, kteří se stáli pány ostrova.