LIDÉ

V době přistání Kryštofa Kolumba obývalo území Dominikánské republiky asi 300-500 tisíc místních obyvatel – indiánů (Tainové), jež se sdružovali do pěti kmenů. Tito pokojní lovci a sběrači se živili rybami, ovocem a zeleninou do té doby, než přišli Španělé, kteří si je podmanili a udělali z nich své otroky. Nejenže je zajali, ale dokonce i mučili a popravovali. Proto byli na sklonku 30.let 16.století Tainové v Dominikánské republice zcela vyhubeni.

Černý kontinent a Dominikánská republika

Jejich místo zaujali černí otroci z Afriky, kteří sem byli dováženi otrokářskými loděmi pro jejich sílu a výdrž. Není se proto čemu divit, že dnešní populace čítající něco přes 8 milionů duší, je směsice potomků obyvatel Afriky a Španělska.

Dominikánská republika je ještě jednou z mála zemí, kde se velice přihlíží na barvu kůže. Lidé s černou pletí jsou automaticky považováni za přistěhovalce z Haiti. Ti se stali na chvíli vládnoucí silou, když v 18. století vyhnali bílé francouzské pány. Ale díky jejich zacházení v zemí vznikla rasová diskriminace, jež se vyhrotila po vzniku nezávislé Dominikánské republiky. Elita pochází z řad bílých, čím světlejší kůže, tím vyšší postavení ve společenském žebříčku. A naopak. Proto se v řadách nejchudších rolníků objevují ponejvíce černí Haiťané.