LOS HAITISES

Roku 1976 se stal chráněným územím. Rozsáhlá oblast v Dominikánské republice, kterou tento park zabírá, je pokryta subtropickým pralesem. Najdeme zde červené, černé a bílé mangrovníky, které se staly rodištěm mnoha druhů ptáků a vodních živočichů. Jednou ze zvláštností jsou stolové hory (mogotes), které se tu nacházejí v hojném počtu. Stolové hory tady vznikly při vzedmutí a následné erozi vápencového podloží. Velkou část krajiny Los Haitises zabírají zelené kopce, ale přímo z moře vystupují velmi příkré stolové hory poskytující útočiště fregatkám a noční volavce.

Jeskyně v Los Haitises

Ve všudypřítomném vápenci se vytvořily jeskyně, které byly využívány Tainy jako úkryt a přístřešek před nepřízní počasí. Jako svůj odkaz tu zanechali nástěnné malby a rytiny, z nichž se dá vyčíst něco o jejich způsobu života a myšlení. V parku Los Haitises naleznete množství druhů zvířeny – od netopýrů v jeskyních, přes kapustňáky v mangrovech, až po želvy, volavky, ledňáčky, pelikány, rybáky, sovy a vlaštovky. Nejsou tu žádné silnice. Do parku Los Haitises se dostanete pouze lodí ze Sabana de Mar, Sánchez nebo Samaná.