BOJ ZA NEZÁVISLOST DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY

Tři muži se zasloužili o nezávislost Dominikánské republiky vyhlášenou 27. února 1844. Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez a Ramón Mella vedli lid, aby se osvobodil z poddanství. Porazili haitské vojsko v Santo Domingu a dali život nové republice, kterou nazvali Dominikánská republika. Jejich vláda ale nebyla stmelená a musela tak odolávat častým vpádům Haiťanů.

Rekolonizace Dominikánské republiky

V listopadu 1844 převzal vládu Pedro Santana usilující o rekolonizaci ze španělské strany. Ta se mu podařila, ale lidé trpěli čím dál více pod útiskem španělských vojsk. Nepokoje v Dominikánské republice nakonec vyvrcholily v tzv. Válku za restauraci. Díky ní se Španělské království roku 1865 vzdalo nároků na zemi a stáhlo své síly a úředníka pryč ze země, a tak se Dominikánská republika vymanila ze španělských pout.