ENRIQUILLO

Enriquillo pocházel z domorodého kmene Taino. Jako jeden z mála příslušníků utlačovaného národa se nechal pokřtít. Enriquillo je zapsán v lidovém folklóru i v historických análech jako první bojovník za svobodu v Latinské Americe.

Vzpoury

Indiánský náčelník se vzbouřil proti Španělům v letech 1519-1533. První menší vzpoury jenom pobouřily španělské kolonizátory. Ta nejznámější se odehrála roku 1522, kdy se ohništěm bojů staly hory Sierra de Bahoruco. Tady Enriquillo vzdoroval společně s guerillovou skupinou Tainů španělským silám.

Za svoji ženu Mencíu

Hlavním důvodem, proč se Enriquillo přidal ke vzbouřencům, byla jeho žena Mencía. Tu se pokusil zneuctít šlechtic Andrés de Valenzuela. Její manžel se rozzuřil a podal stížnost, za kterou byl nemilosrdně zbičován. Enriquillo se ale nenechal odradit a hnal svoji žalobu ještě výš. Byla zamítnuta a on sám měl být uvězněn. Proto utekl do hor, kde se přidal ke vzbouřencům.

Mírová jednání

Drobné šarvátky a vzpoury nakonec vyústily v úmluvu sjednanou mezi Hemandem de San Martinem a španělským králem Karlem I. V ní se ustanovila svoboda a rezervace pro místní obyvatele.

Enriquillo se ale z úspěchu neradoval dlouho. Podlehl jedné z evropských chorob, kterou sem Španělé zavlekli. Na jeho počest ale bylo pojmenováno jezero Enriquillo a na křižovatce ze Santo Dominga s odbočkou k jezeru stojí obrovitá socha připomínající jeho slavné činy - pomník padlého hrdiny za svobodu.