VZNIK HAITI

Bohatství Španělska a jejich výpravy po moři se staly zároveň i jejich zkázou. Stávaly se útokem korzárů a bukanýrů, kteří v nich viděli zdroj bohatství a obživy. Útoky na ně byly podnikány z vnitrozemí i na otevřeném moři. Nikde si nemohli být Španělé jisti. Z tohoto faktu plynula i jejich nedostatečná péče o své kolonie, zejména Dominikánská republika se odsunula do pozadí zájmu. Toho využili Francouzi, kteří napadli západní část ostrova. Založili v Dominikánské republice kolonii Saint-Dominguem, která se velice rychle stala největším karibským výrobcem cukru.

Nezávislost Haiti

Roku 1791 vypuklo povstání otroků a bílí páni byli svrženi. Vznikla nezávislá země, kterou nazvali Haiti (v jazyce Tainiů „vysoká země“). Časté boje mezi mulaty a černochy měly za následek oslabení ekonomiky a v průběhu jediného století pád Haiti do temnoty chudoby. Haiti se stalo cílem nadvlády tří velmocí. Během let 1801-1809 se v řízení střídala Francie, Anglie a Španělsko. Haiti se ale nevzdala, respektive její obyvatelé, kteří v letech 1822-43 opět ovládli svůj ostrov.