JUAN PABLO DUARTE

Juan Pablo Duarte se narodil roku 1813 ve městě Santo Domingo v Dominikánské republice. Ve škole vždy patřil mezi nejlepší žáky a jeho píle a chuť učit se novým věcem byla odměňována výborným prospěchem a také výsadou, které se nedostávalo mnoha studentům - pod svá učitelská křídla si jej totiž vzal jeden z nejlepších profesorů – doktor Juan Vincente Troncoso. Roku 1828 byl Duarte vyslán do Evropy, aby zde dokončil studia.

Otec národa

Po svých studiích, kdy navštívil Anglii, Francii a Španělsko, se vrátil roku 1833 nazpět do Dominikánské republiky. Cesty po Evropě značně ovlivnily jeho myšlení. Liberální myšlenky, které se k němu dostaly, rozvinul Duarte v nacionalistickou politiku zaměřenou proti haitské okupaci. Zároveň založil tajný spolek, který pojmenoval La Trinitaria. Třemi vůdci se stali Duarte, právník Francisco del Rosario Sánchez a příslušník vojenských sil Ramón Mella.

Vzpoury a spiknutí

Roku 1843 se pokusili o první vzpouru. Ta ale byla neúspěšná a po tvrdém zásahu vojsk musel Duarte hledat nucený exil v Curaňao, Sánchez se schovával a Mella byl zatčen. Žádný z nich se ale nevzdal naděje a 27. února 1844 spiknutí pokračovalo. Tentokrát mělo zcela opačný výsledek než v prvním případě. Haitské oddíly byly poraženy a vytlačeny ze Santo Dominga. Ustanovila se prozatímní junta a Dominikánská republika získala nezávislost. Duarte se vrátil zpět 14. března oslavován jako hrdina. Byl jmenován členem junty, ale intriky a mocenské souboje jej brzy unavily a znechutily natolik, že se rychle stáhl do ústranní.

Duarte, Duarte, Duarte

Otec národa zemřel roku 1876 ve věku 63 let. Jeho jméno ale zůstalo navždy spjato s Dominikánskou republikou. Po něm jsou pojmenovány hlavní ulice – Calle Duarte, Pico Duarte je nejvyšší horou na ostrově, Autopista Duarte je hlavní dálnice z hlavního města na sever. Zůstává v podvědomí občanů a děti se o něm učí ve školách jako o člověku - o „Otci národa“ - strůjci nezávislosti na Haiti.